Javni poziv za dodjelu stipendija 23-24 - škol.god.

Javni poziv za dodjelu stipendija 23-24 - škol.god.

Komora1

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli stipendija, Upravni odbor Ljekarske-Liječničke komore
Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora) raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA DODJELU STIPENDIJA LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO,
DJECI UMRLIH LJEKARA/LIJEČNIKA, ČLANOVA KOMORE KANTONA SARAJEVO ZA

ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2023/2024 GODINU

Preuzmite cjelokupan dokument na ovom linku

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka