Ljekarska-liječnička komora Kantona Sarajevo

UMDEKS PROGRAM SIMPOZIJUMA

04 UMDEKS PROGRAM SIMPOZIJUM Web 11122023 B

Orginalni poziv možete vidjeti OVDJE! Registracija je besplatna!

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka