Ljekarska-liječnička komora Kantona Sarajevo

Javni poziv za učešće u izradi prijedloga za organizaciju zdravstvne zaštite u Kantonu Sarajevo

Komora4

Pročitajte kompletan javni poziv na ovom linku

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka