4. Kongres endokrinologa i dijabetologa u BiH sa međunarodnim učešćem

4. Kongres endokrinologa i dijabetologa u BiH sa međunarodnim učešćem

Kongres endokriniloga

 

Program, saopštenje i plakat možete vidjeti na linku!

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka