Pravilnik o uvjetima, kao i kriterijuma i postupku za dodjelu naziva Primarijus

Pravilnik o uvjetima, kao i kriterijuma i postupku za dodjelu naziva Primarijus

Pravilnik o uvjetima kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva Primarijus Page 1

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272
Fax: +387 33 219-493

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka