Sastanak sa ministrom zdravstva KS na temu početka reorganizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo.

Sastanak sa ministrom zdravstva KS na temu početka reorganizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo.

IMG de1cf626ab21ed474c14b8f34c0a639e V 002

Danas je predsjednik Ljekarske - Liječničke komore Kantona Sarajevo imao sastanak sa ministrom zdravstva KS na temu početka reorganizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo.

Prijedlog reorganizacije koji je uradila Komora i koji je praktično početak procesa koji je odavno trebao početi u Kantonu Sarajevo, predstavlja osnovu u kojoj će ministarstvo zdravstva imati vodeću ulogu.

Ministar Hasanović je sa svoje strane pružio podršku naporima Ljekarske komore KS.

Iz dosadašnjih aktivnosti ministra i ministarstva jasno je da će Komora u svojim nastojanjima da unaprijedi cjelokupni zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo imati podršku od strane ministra Hasanovića, koji na kraju i vodi cjelokupni proces.

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka